Užitečné informace

Pracovní příležitost Urocentrum Praha sro. Ze zdravotních důvodů bylo nutno uvolnit pracovní úvazek 1.0 s možností nástupu od 1.2.2011 a dále, avšak nespěchá. Kvalifikace: urolog, minimálně bývalá první atestace, lépe AT II nebo specializovaná způsobilost v urologii Pracovní podmínky: Směnný provoz, dva dny v týdnů odpoledne do 20,00 hod, pátky vždy jen dopoledne. Denní pracovní doba 7 hodin. Sociální a zdravotní pojištění hrazeno jako při zákonné pracovní době 8 hodin. Práce lékaře je zcela samostatná, vyžaduje se zvládnutí ambulantní odbornosti v celé šíři pro kvalitní ambulantní činnost. Lékař se nezabývá vykazováním kódů pojišťovnám, musí však vykazovaní přizpůsobit stanovenému algoritmu pracoviště. Vybavenost pracoviště: Elektronické a tištěné vedení dokumentace, kompletní urodynamika, flexibilní cystoskopy + videocystoskop s NBI, vybavení pro extrakce, endo biopsie, ELKO, TRUS a doppler sondy, každý lékař má samostatný kvalitní ultrasonograf u lůžka, elektronický přenos sonodokumentace do záznamu pacienta, elektronické napojení na laboratoře, ePACS image komunikace, počítačová sít s centrálním úložištěm na vysokokapacitním serveru a další, Systém práce: Pacienti jsou objednáváni přes recepci pouze na čas, vyjma akutních případů.. Zásadní snahou je stanovit diagnozu maximálně při druhé návštěvě s využitím vlastních diagnostických prostředků, ekonomicky, bez balastních výkonů. Poté zahájit léčbu. Pokud je sledování u nás nezbytné, preferovat co nejdelší medicinsky zdůvodněné intervaly. Platové a další podmínky Při odpovídající kvalifikaci a po zvládnutí systému práce v Urocentru lékař dosáhne na trojnásobek průměrných platů. To zahrnuje: základní plat, prémiovou nenárokovou složku, 13.plat, Dále lékař dostavá příspěvek na stravování a příspěvek na důchodové připojistění. Platové optimum lze očekávat do 6 měsíců. Očekávané předpoklady uchazeče Střední a lehce vyšší věk, zvládnutí většiny vyšetřovacích technik, zvládnutí systému práce v Urocentru, velmi slušná komunikace s pacientem, schopnosti přívětivé týmové spolupráce a jasná představa, že chci pracovat dlouhodobě v ambulantní urologii Kontakt zájemců: hanus@urocentrum.cz Doc.MUDr,Miroslav Hanus,CSc, vedoucí lékař a jednatel Urocentrum Praha sro., bližší info www.urocentrum.eu 3

All rights reserved UroCentrumPraha

Cheap Software Source