Insurance and insurance companies

In terms of stipulated contracts we accept our patients‘insurance by the following companies:


Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE, Kód 217


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,
pojišťoven a stavebnictví
, Kód 207


Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA, Kód 209


Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Kód 201


Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Kód 111


Zdravotní pojišťovna MV ČR, Kód 211


Průkaz pojištěnce je nezbytným dokumentem pro poskytnutí pojištovnami hrazené odborné péče v Urocentru. Proto připomínáme všem klientům, aby tento průkaz měli u sebe při každé návštěvě Urocentra. Jinak může býát již objednané vyšetření posunuto do předložení platného průkazu. Tato povinnost se nevztahuje na klienty, kteří hradí poskytnutou péči hotově.

Důležitá informace pro pacienty, kteří mají české nebo evropské pojištění a nehovoří česky

Abychom se vyhnuli nesprávnému pochopení při rozhovoru s pacientem, který nehovoří česky, je vhodné aby se klient dostavil s tlumočníkem. V případě, že klient si přeje přímo s lékařem hovořit anglicky, musí výslovně prohlásit, že tato komunikace je pro něho zcela srozumitelná. Pak je mu účtována za každou návštěvu částka 500Kč, kterou hradí hotově. Klienti pojištění v zahraničí hradí ošetření v hotovosti a po ukončení léčby obdrží souhrnný účet v angličtině pro svoji pojišťovnu. Podle dosavadní praxe nejsou s následnými úhradami u pojišťoven problémy. Bližší informace jsou k dispozici v recepci Urocentra.

All rights reserved UroCentrumPraha

Cheap Software Source